Digital
Business

Chương trình Cử nhân học và làm, đảm bảo việc làm tại công ty quốc tế

Software
Engineering

Chương trình Cử nhân học và làm, đảm bảo việc làm tại công ty quốc tế

Digital
Business

Chương trình Thạc sĩ học và làm, đảm bảo việc làm tại công ty quốc tế

Software
Engineering

Chương trình Thạc sĩ học và làm, đảm bảo việc làm tại công ty quốc tế

Digital
Business

Chương trình Cử nhân học và làm, đảm bảo việc làm tại công ty quốc tế

Software
Engineering

Chương trình Cử nhân học và làm, đảm bảo việc làm tại công ty quốc tế

Digital
Business

Chương trình Thạc sĩ học và làm, đảm bảo việc làm tại công ty quốc tế

Software
Engineering

Chương trình Thạc sĩ học và làm, đảm bảo việc làm tại công ty quốc tế

Những câu hỏi
thường gặp

eduCLaaS là nền tảng giáo dục trực tuyến đến từ Singapore với mạng lưới hơn 100 cơ sở trên khắp Châu Á và mạng lưới liên kết 2000 doanh nghiệp. Hiện eduCLaaS hơn 30.000 học viên tham gia với tỷ lệ hoàn thành trên 90%. Đến nay, eduCLaaS đã có mặt tại Việt Nam.

eduCLaaS tự hào cung cấp môi trường học tích hợp việc làm đạt chuẩn quốc tế cho học sinh, sinh viên, người đi làm và doanh nghiệp tại các nước hiện nay.

eduCLaaS hiện có các khóa học đa dạng với 2 hệ đào tạo: 

 • Chương trình Cử nhân : Dành cho các bạn chưa tốt nghiệp Đại học
 • Chương trình Thạc Sĩ : Dành cho các bạn đã tốt nghiệp Đại học

eduCLaaS kết nối sinh viên, người đi làm, doanh nghiệp, nhà tuyển dụng và các trường đại học uy tín trên toàn cầu. eduCLaaS giúp phát triển và nâng cao các kỹ năng digital cho người học. Đồng thời, mang đến cơ hội việc làm quốc tế cho người tham gia.

 • Chứng nhận Edutrust của Ủy ban Giáo dục Tư nhân (CPE) Singapore
 • Chứng nhận Trung tâm CET (Giáo dục Liên tục) bởi SkillsFuture Singapore
 • Chứng nhận là một trong các trung tâm đào tạo quốc tế của Pearson Vương quốc Anh
 • Giải thưởng Đối tác Học tập Toàn cầu của Năm từ Microsoft (Top 3) năm 2018
 • Giải thưởng Đại học của Năm (Hạng Đồng) của trường Đại học Pearson Châu Á năm 2019

Những câu hỏi
thường gặp

eduCLaaS là nền tảng giáo dục trực tuyến đến từ Singapore với mạng lưới hơn 100 cơ sở trên khắp Châu Á và mạng lưới liên kết 2000 doanh nghiệp. Hiện eduCLaaS hơn 30.000 học viên tham gia với tỷ lệ hoàn thành trên 90%. Đến nay, eduCLaaS đã có mặt tại Việt Nam.

eduCLaaS tự hào cung cấp môi trường học tích hợp việc làm đạt chuẩn quốc tế cho học sinh, sinh viên, người đi làm và doanh nghiệp tại các nước hiện nay.

eduCLaaS hiện có các khóa học đa dạng với 2 hệ đào tạo: 

 • Chương trình Cử nhân : Dành cho các bạn chưa tốt nghiệp Đại học
 • Chương trình Thạc Sĩ : Dành cho các bạn đã tốt nghiệp Đại học

eduCLaaS kết nối sinh viên, người đi làm, doanh nghiệp, nhà tuyển dụng và các trường đại học uy tín trên toàn cầu. eduCLaaS giúp phát triển và nâng cao các kỹ năng digital cho người học. Đồng thời, mang đến cơ hội việc làm quốc tế cho người tham gia.

 • Chứng nhận Edutrust của Ủy ban Giáo dục Tư nhân (CPE) Singapore
 • Chứng nhận Trung tâm CET (Giáo dục Liên tục) bởi SkillsFuture Singapore
 • Chứng nhận là một trong các trung tâm đào tạo quốc tế của Pearson Vương quốc Anh
 • Giải thưởng Đối tác Học tập Toàn cầu của Năm từ Microsoft (Top 3) năm 2018
 • Giải thưởng Đại học của Năm (Hạng Đồng) của trường Đại học Pearson Châu Á năm 2019

Digital
Business

Chương trình Cử nhân học và làm, đảm bảo việc làm tại công ty quốc tế

Digital
Business

Chương trình Thạc sĩ học và làm, đảm bảo việc làm tại công ty quốc tế

Software
Engineering

Chương trình Cử nhân học và làm, đảm bảo việc làm tại công ty quốc tế

Software
Engineering

Chương trình Thạc sĩ học và làm, đảm bảo việc làm tại công ty quốc tế

Những câu hỏi
thường gặp

eduCLaaS là nền tảng giáo dục trực tuyến đến từ Singapore với mạng lưới hơn 100 cơ sở trên khắp Châu Á và mạng lưới liên kết 2000 doanh nghiệp. Hiện eduCLaaS hơn 30.000 học viên tham gia với tỷ lệ hoàn thành trên 90%. Đến nay, eduCLaaS đã có mặt tại Việt Nam.

eduCLaaS tự hào cung cấp môi trường học tích hợp việc làm đạt chuẩn quốc tế cho học sinh, sinh viên, người đi làm và doanh nghiệp tại các nước hiện nay.

eduCLaaS hiện có các khóa học đa dạng với 2 hệ đào tạo: 

 • Chương trình Cử nhân : Dành cho các bạn chưa tốt nghiệp Đại học
 • Chương trình Thạc Sĩ : Dành cho các bạn đã tốt nghiệp Đại học

eduCLaaS kết nối sinh viên, người đi làm, doanh nghiệp, nhà tuyển dụng và các trường đại học uy tín trên toàn cầu. eduCLaaS giúp phát triển và nâng cao các kỹ năng digital cho người học. Đồng thời, mang đến cơ hội việc làm quốc tế cho người tham gia.

 • Chứng nhận Edutrust của Ủy ban Giáo dục Tư nhân (CPE) Singapore
 • Chứng nhận Trung tâm CET (Giáo dục Liên tục) bởi SkillsFuture Singapore
 • Chứng nhận là một trong các trung tâm đào tạo quốc tế của Pearson Vương quốc Anh
 • Giải thưởng Đối tác Học tập Toàn cầu của Năm từ Microsoft (Top 3) năm 2018
 • Giải thưởng Đại học của Năm (Hạng Đồng) của trường Đại học Pearson Châu Á năm 2019

Digital
Business

Chương trình Cử nhân học và làm, đảm bảo việc làm tại công ty quốc tế

Software
Engineering

Chương trình Cử nhân học và làm, đảm bảo việc làm tại công ty quốc tế

Digital
Business

Chương trình Thạc sĩ học và làm, đảm bảo việc làm tại công ty quốc tế

Software
Engineering

Chương trình Thạc sĩ học và làm, đảm bảo việc làm tại công ty quốc tế

Digital
Business

Chương trình Cử nhân học và làm, đảm bảo việc làm tại công ty quốc tế

Software
Engineering

Chương trình Cử nhân học và làm, đảm bảo việc làm tại công ty quốc tế

Digital
Business

Chương trình Thạc sĩ học và làm, đảm bảo việc làm tại công ty quốc tế

Software
Engineering

Chương trình Thạc sĩ học và làm, đảm bảo việc làm tại công ty quốc tế

Những câu hỏi
thường gặp

eduCLaaS là nền tảng giáo dục trực tuyến đến từ Singapore với mạng lưới hơn 100 cơ sở trên khắp Châu Á và mạng lưới liên kết 2000 doanh nghiệp. Hiện eduCLaaS hơn 30.000 học viên tham gia với tỷ lệ hoàn thành trên 90%. Đến nay, eduCLaaS đã có mặt tại Việt Nam.

eduCLaaS tự hào cung cấp môi trường học tích hợp việc làm đạt chuẩn quốc tế cho học sinh, sinh viên, người đi làm và doanh nghiệp tại các nước hiện nay.

eduCLaaS hiện có các khóa học đa dạng với 2 hệ đào tạo: 

 • Chương trình Cử nhân : Dành cho các bạn chưa tốt nghiệp Đại học
 • Chương trình Thạc Sĩ : Dành cho các bạn đã tốt nghiệp Đại học

eduCLaaS kết nối sinh viên, người đi làm, doanh nghiệp, nhà tuyển dụng và các trường đại học uy tín trên toàn cầu. eduCLaaS giúp phát triển và nâng cao các kỹ năng digital cho người học. Đồng thời, mang đến cơ hội việc làm quốc tế cho người tham gia.

 • Chứng nhận Edutrust của Ủy ban Giáo dục Tư nhân (CPE) Singapore
 • Chứng nhận Trung tâm CET (Giáo dục Liên tục) bởi SkillsFuture Singapore
 • Chứng nhận là một trong các trung tâm đào tạo quốc tế của Pearson Vương quốc Anh
 • Giải thưởng Đối tác Học tập Toàn cầu của Năm từ Microsoft (Top 3) năm 2018
 • Giải thưởng Đại học của Năm (Hạng Đồng) của trường Đại học Pearson Châu Á năm 2019

Những câu hỏi
thường gặp

eduCLaaS là nền tảng giáo dục trực tuyến đến từ Singapore với mạng lưới hơn 100 cơ sở trên khắp Châu Á và mạng lưới liên kết 2000 doanh nghiệp. Hiện eduCLaaS hơn 30.000 học viên tham gia với tỷ lệ hoàn thành trên 90%. Đến nay, eduCLaaS đã có mặt tại Việt Nam.

eduCLaaS tự hào cung cấp môi trường học tích hợp việc làm đạt chuẩn quốc tế cho học sinh, sinh viên, người đi làm và doanh nghiệp tại các nước hiện nay.

eduCLaaS hiện có các khóa học đa dạng với 2 hệ đào tạo: 

 • Chương trình Cử nhân : Dành cho các bạn chưa tốt nghiệp Đại học
 • Chương trình Thạc Sĩ : Dành cho các bạn đã tốt nghiệp Đại học

eduCLaaS kết nối sinh viên, người đi làm, doanh nghiệp, nhà tuyển dụng và các trường đại học uy tín trên toàn cầu. eduCLaaS giúp phát triển và nâng cao các kỹ năng digital cho người học. Đồng thời, mang đến cơ hội việc làm quốc tế cho người tham gia.

 • Chứng nhận Edutrust của Ủy ban Giáo dục Tư nhân (CPE) Singapore
 • Chứng nhận Trung tâm CET (Giáo dục Liên tục) bởi SkillsFuture Singapore
 • Chứng nhận là một trong các trung tâm đào tạo quốc tế của Pearson Vương quốc Anh
 • Giải thưởng Đối tác Học tập Toàn cầu của Năm từ Microsoft (Top 3) năm 2018
 • Giải thưởng Đại học của Năm (Hạng Đồng) của trường Đại học Pearson Châu Á năm 2019

Các Khóa Học Chính:

 • Phát Triển Website 
 • Nguyên Lý Digital Marketing 
 • Social Media Marketing
 • Digital Communication
 • Content Marketing
 • Marketing Analytics & Seo
 • Chiến Dịch Omni-Marketing    
 • Dự Án Capstone Omni-Marketing

Chương trình đào tạo 1 năm học – 3 năm làm việc tại công ty quốc tế. Cơ hội sở hữu tổng thu nhập 16.000 USD và bằng Cử nhân Đại học Roehampton – Trường ĐH thuộc Top 50 Anh Quốc và Top 100 thế giới.

Các Khóa Học Chính:

 • Phát Triển Web Front-End
 • Lập Trình Căn Bản
 • UI Frameworks
 • Thiết Kế Và Triển Khai CSDL
 • Thiết Kế Web Căn Bản
 • Thiết Kế Web Dự Án Capstone
 • Quy Trình & Phát Triển Ứng Dụng
 • Phát Triển Web Sử Dụng Nền Tảng

Chương trình đào tạo 1 năm học – 3 năm làm việc tại công ty quốc tế. Cơ hội sở hữu tổng thu nhập 16.000 USD và bằng Cử nhân Đại học Roehampton – Trường ĐH thuộc Top 50 Anh Quốc và Top 100 thế giới.

Các Khóa Học Chính:

 • Phát Triển Website
 • Digital Marketing
 • Marketing Analytics & Seo
 • Contents Marketing & Communication
 • Phát Triển Marketing Doanh Nghiệp
 • Ứng Dụng Marketing & CRM   
 • Phát Triển Chiến Dịch Omni-Marketing 
 • Digital Marketing Capstone 
 • Marketing Sản Phẩm & Bán Hàng
 • Hoạt Động Cải Tiến Sáng Tạo 
 • Dự Án Capstone Digital Sales

Chương trình đào tạo 2 năm học và làm việc tại công ty quốc tế. Cơ hội sở hữu tổng thu nhập 7.200 USD và bằng Thạc sĩ Đại học Roehampton – Trường ĐH thuộc Top 50 Anh Quốc và Top 100 thế giới.

Các Khóa Học Chính:

 • Phát Triển Phần Mềm 1
 • Phát Triển Phần Mềm 2
 • Hệ Thống Máy Tính
 • Cơ Sở Dữ Liệu
 • Máy Tính Và Xã Hội
 • An Ninh Mạng
 • Dự Án Thạc Sĩ

Chương trình đào tạo 2 năm học và làm việc tại công ty quốc tế. Cơ hội sở hữu tổng thu nhập 7.200 USD và bằng Thạc sĩ Đại học Roehampton – Trường ĐH thuộc Top 50 Anh Quốc và Top 100 thế giới.